skip to Main Content

SPARRING

Reflektioner og afklaring af muligheder

Toplederrollen kræver ofte omhyggelige refleksioner før væsentlige og afgørende beslutninger. Det er refleksioner, der ikke kan deles med medlemmer af organisationen eller bestyrelsen, fordi de kan være en del af scenariet eller fordi der er tale om helt private overvejelser. Vi kan i disse situationer fungere som eksterne sparringspartnere, der kan bidrage til afklaring af dynamikker og valg. Perspektiver, tydelighed, ærlighed, fortrolighed og diskretion er det centrale i vores tilgang

Den erfaring vi bringer

Vi har i toplederrollen såvel som konsulenter været en del af komplekse organisationer, store fusioner, integrationer, organisationsforandring processer og effektivitetsprogrammer. Perspektivet har været internationalt, strategisk, politisk og multikulturelt.

Vi har igennem årene haft talrige diskussioner med topchefer på centrale områder som:

SL_model sparring_DK

Hvad vi gør

Vi søger at forstå den underliggende dynamik i den aktuelle situation, hjælper med at adskille fakta fra antagelser og følelser, tilbyder en forståelse af dine egne bevidste og ubevidste motiver, præferencer og adfærdsmønstre som påvirker situationen, så du kan undgå gentagelse af tidligere fejltagelser. Vi hjælper med at balancere dine ambitioner, få realistiske perspektiver på dine muligheder og kompetencer, og rådgiver om håndtering af frustration. Vi peger på det essentielle i situationen, skitserer mulige løsninger og tester konsekvenser.

SL_Page2_small_sparring

SAND & LARSEN PSYCHOLOGICAL SERVICES
COPENHAGEN
GLASGÅRDEN FREDERIKSSUNDSVEJ 60 D, 2 F ・ DK-2400 KBH NV
ZÜRICH
WITIKONERSTRASSE 105 ・ CH-8032 ZÜRICH

Back To Top