skip to Main Content

UDDANNELSE

Skærp dit psykoterapeutiske fokus og bliv en mere effektiv terapeut

Vi tilbyder supervision, personligt udviklingsarbejde og uddannelse for psykologer, psykiatere/læger, psykoterapeuter og andre fagfolk indenfor social og sundheds-sektoren. Supervision og personligt udviklingsarbejde tilbydes individuelt eller i grupper. Uddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (Intensive Short – Term Dynamic Psychotherapy; ISTDP) tilbydes som et fem dages introduktionskursus, en treårig videreuddannelse, eller som et individuelt forløb tilpasset dine behov. Uddannelse og supervision kan afholdes i vores lokaler i København, eller på et sted som passer for dig.

Supervision og personlig udvikling

Formålet med supervision er at få ny forståelse og mestre nye færdigheder, så du kan hjælpe dine klienter på en mere præcis og effektiv måde. Derfor er supervision så vidt muligt baseret på videooptagelser af sessioner med dine klienter, og vi fokuserer på, hvordan du kan anvende den viden og færdigheder du lærer i supervisionen i din kliniske praksis.

Nogle gange er de udfordringer, vi står over for i vores professionelle liv forårsaget af vores egne uløste psykologiske konflikter og vanskeligheder, snarere end manglende teoretisk forståelse eller terapeutiske færdigheder. Når dette er tilfældet, vil vore egne konfliktfyldte følelser udløse angst i os og føre til brug af forsvarsmekanismer, som forhindrer os i at udnytte vores potentiale og bruge vores færdigheder til mest mulig gavn for vores klienter. For at løse disse udfordringer kan personlig psykoterapi, eller udviklingsarbejde, hvor vi fokuserer på dine egne reaktioner og uløste psykologiske konflikter, være mere givende end hvis vi fokuserer på teoretisk forståelse eller træner nye færdigheder.

Uddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP)

Vi tilbyder uddannelse i psykoterapi til psykologer, psykiatere/læger og psykoterapeuter i den evidensbaserede og yderst effektive metode Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (Intensive Short – Term Dynamic Psychotherapy; ISTDP). Vi tilbyder introduktionskurser (“pre core træning”), som også er nyttige for psykoterapeuter som arbejder efter andre terapimodeller samt et avanceret treårigt træningsprogram (“core group træning”) i ISTDP.

Begge uddannelsesprogrammer er godkendt af Dansk Psykologisk Forening og Det Internationale ISTDP Institut, på hvis læreplan uddannelsen er baseret.

SL_model EDUCATION_DK
SL_model kontakt_DK
SL_Page2_small_edducation2

SAND & LARSEN PSYCHOLOGICAL SERVICES
COPENHAGEN
GLASGÅRDEN FREDERIKSSUNDSVEJ 60 D, 2 F ・ DK-2400 KBH NV
ZÜRICH
WITIKONERSTRASSE 105 ・ CH-8032 ZÜRICH

Back To Top