skip to Main Content

UDVIKLING

Accelerer kernen i dit potentiale

Mange generelle forretningsstrategier, hvor godt gennemarbejdede de end måtte være, er i sidste ende afhængige af en kontinuerlig tilgængelighed af kompetente chefer.

Dette lægger et konstant pres på identifikation og udvikling af chefer. Chefer, der ikke kun behersker det grundlæggende lederskab og teamwork, men også forstår kompleksiteten af ​​forretningen, og som har troværdighed og mod til konstant at kæmpe for resultater og forandringer.

Acceleration af chefers udvikling kræver både en dybtgående forståelse af individets potentiale og en proces inden for organisationen, der udfordrer individets potentiale. Alt for ofte går potentialet tabt i generelle initiativer. Der er behov for tildeling af specifikke roller/ansvar, der ”stretcher” potentialet præcist hvor det er mest effektivt.

Udviklingen af chefers potentiale indenfor den enkelte organisation starter med en grundig forståelse af forretningsdynamikken, klare definitioner af kritiske kompetencer og en grundig dynamisk assessment, efterfulgt af ærlig feedback.

Den erfaring vi bringer

Vi har over de sidste 30 år haft det privilegium at arbejde med og følge de allerbedste potentialer inden for forskellige industrier og kulturer. Fra det meget krævende operationelle miljø, hvor den rigtige vurdering i en kritisk situation redder liv, til meget komplekse langsigtede strategiske scenarier, hvor virksomhedens præcise positionering er afgørende for værdiskabelse for aktionærerne.

Hvad vi gør

Når vi ser på en persons potentiale søger vi at forstå det komplette dynamiske billede; der er ikke noget enkelt format. For at finde det enkelte menneskes optimale udviklingsvej må vi både forstå dennes kompetencer og psykologiske dynamik, og de hårde krav som industrien bringer.

Vi er især omhyggelige med, at opnå en dybdegående forståelse af individets evner og psykodynamik samt, at identificere de underliggende områder, der vil have størst effekt på at potentialet kan frigøres og dermed accelerere individets udvikling. Empati, respekt og et ærligt blik på tingene som de er, er centrale elementer i vores tilgang.

Vores udviklingsaktiviteter inkluderer områder som:

SL_model_udvikling_DK
SL_Page2_small_development

SAND & LARSEN PSYCHOLOGICAL SERVICES
COPENHAGEN
GLASGÅRDEN FREDERIKSSUNDSVEJ 60 D, 2 F ・ DK-2400 KBH NV
ZÜRICH
WITIKONERSTRASSE 105 ・ CH-8032 ZÜRICH

Back To Top